Witamy na stronie Centrum Certyfikacji
Ministerstwa Sprawiedliwości
Witamy na stronie Centrum Certyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości
  Repozytorium
  Dokumenty
  Certyfikaty urzędów
  Listy CRL
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Adresy
  Przejdź do
  Strony głównej
  Witryny Ministerstwa Sprawiedliwości
© 2000-2008 Ministerstwo Sprawiedliwości
Al.Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel. 022 52 12 888
System zbudowany przez:

Polityka Certyfikacji Centrum Certyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Określa zasady świadczenia usług certyfikacyjnych przez urzędy certyfikacji w ramach usług certyfikacji kluczy publicznych świadczonych przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Polityka definiuje obowiązki i odpowiedzialność stron, typy certyfikatów oraz obszar ich zastosowań.

>> Pobierz Politykę <<

Kodeks postępowania certyfikacyjnego Centrum Certyfikacji
Ministerstwa Sprawiedliwości


Określa sposoby i reguły postępowania obowiązujące w Centrum Certyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Kodeks opisuje, w jaki sposób został osiągnięty gwarantowany przez Politykę Certyfikacji poziomu zaufania.

>> Pobierz Kodeks <<

Słownik pojęć Centrum Certyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości

W słowniku tym wyjaśnione są pojęcia używane w powyższych dokumentach..

>> Pobierz Słownik <<